Rubriky
Aktuality

První setkání Konopného sněmu v České republice

Tisková zpráva, Praha 11. 5. 2023 – Ve středu 10. května proběhl v aule Zemědělské knihovny první sněm zástupců hlavních českých konopných organizací a tradičních konopářů, na které byli pozváni i zástupci Ministerstva zemědělství kvůli chystanému zákazu CBD a dalších kanabinoidů v potravinách.

Uskutečnil se v netradičním formátu, kdy všichni účastníci seděli v kruhu a hovořit mohl pouze ten, kdo právě držel konopný stonek. „Ego nechte venku, dneska jsme tu kvůli konopí,“ zněla úvodní slova svolavatele Jana Šarapatky. Cílem sněmu pořádaného Českým konopným ústavem bylo především zahájit komunikaci s dotčenými úřady a společně najít jiné řešení než plošný zákaz CBD a dalších fytokanabinoidů v potravinách. Druhým neméně důležitým cílem bylo dát jeden hlas různým organizacím a spolkům, které se v konopném odvětví v ČR dlouhodobě pohybují. Dosud zde žádná podobná koordinace jejich kroků směrem k veřejnosti ani státním orgánům neprobíhala.

V dopolední části programu se všichni dotyční představili a sdělili své představy o tom, kam by se konopářství v Česku mělo ubírat. Následovaly dvě prezentace určené pro přítomnou ředitelku Odboru bezpečnosti potravin MZe Ing. Jitku Götzovou a náměstka ministra zemědělství Radka Holomčíka.

V první prezentaci představil František Švejda z oborového klastru CzecHemp přehled primárních historických pramenů. Na těch dále jasně demonstroval, že na území dnešní ČR byly po staletí fytokanabinoidy konzumovány v podobě tradičních extraktů z konopí jako běžná potravina, a tudíž je nelze považovat za tzv. novou potravinu. “Z encyklopedie Diderot jsem získal informace o dobovém zpracování konopí na semeno. Tehdy používané technologické postupy vedly k tomu, že lidé spolu s konopným semenem běžně konzumovali i konopnou pryskyřici, a tedy fytokanabinoidy,” shrnul jeden z argumentů Švejda.

V druhé prezentaci navázal Libor Duba z Asociace bezpečného konopí. Začal tím, že rozebral, jak funguje legislativa potravin nového typu a jak funguje zásada předběžné opatrnosti. Poukázal na podklady, které definují využití konopného listu ve stravě v ČR jako tradiční, a pokračoval tím, že navrhované opatření SZPI neobstojí u Evropského soudního dvora. Nakonec přišel i s návrhem možného řešení nastalé situace: “Je potřeba vymezit, co přesně v ČR s ohledem na její historii považujeme za Novel Food. Je nutné identifikovat produkty s obsahem kanabinoidů, které MZe vnímá jako skutečně rizikové. A je nezbytné zavést dočasný rámec s registrací subjektů a vymezením parametrů produktů pro zajištění ochrany spotřebitele.”

Ze strany Ministerstva zemědělství bylo slíbeno, že si materiály nastudují a zkusí přijít s nějakým řešením, které nepovede k likvidaci českého konopného průmyslu a přechodu stovek tisíc uživatelů CBD produktů z oblasti potravin na černý trh či na trh se „suvenýry“.

V druhé části sněmu bylo dohodnuto, že setkávání v tomto kruhu bude pokračovat a že z účastněných organizací budou vybráni zástupci, kteří začnou urychleně řešit akutní problémy kolem CBD a postupně i další oblasti, které konopáře v Česku pálí.

Zúčastněné organizace a spolky:

Český konopný ústav, z.ú.: www.konopnyustav.cz

Český konopný klastr CzecHemp, z.s.: www.czechemp.cz

Svaz lnu a konopí v ČR, z.s.: www.lnarskysvaz.cz

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: www.vuzv.cz

Asociace bezpečného konopí, z.s.: www.bezpecnekonopi.cz

Konopa, z.s.: www.konopa.cz

Rubriky
O konopí

Kouzlo konopné rostliny jako potraviny.

      Konopí, rostlina s vědeckým názvem Cannabis sativa L. je v současné době rostlinou, která je známá každému. Jedni ji chválí, druzí zatracují. Pro někoho je milosrdná, pro někoho krutá. A tak si často klademe otázku, kdo z nás má pravdu. Je nebezpečná? O tom by se mohly vést polemiky. Vždyť kolem nás roste tolik roztodivných rostlin, které nám při požití mohou uškodit. A nutno dodat, že hovořím o rostlinách, které jsou zcela legální. Nikdo nás nevaruje, nikdo nám nehrozí, nikdo nám tyto rostliny nezakazuje. A pak tu je to chválené i prokleté konopí. Již po tisíce let bylo používáno jako průmyslová rostlina, pokrm, lék i jako rekreační droga. Je skutečně tak nebezpečné?

      Po celá milénia se užívalo konopí tak, že se pěstovalo, sklízelo a semena byla použita jako pokrm lidí (ptáci si na nich také dovedli pochutnat) či k další setbě. To, že konopí bylo vždy v minulosti vnímáno pozitivně vidíme u nás z písniček, říkadel, zvyků, tradic, zákazů, rozpočítadel, jazykolamů či pranostik – vše o konopí a vždy pozitivně. Šlo o konopí s různým obsahem obsahových látek, o které je dnes v konopí zájem. Byly to především látky antibakteriálně účinné. Lidé to tenkrát nevěděli, ale takové konopí je léčilo a to jim stačilo, tenkrát je nepotřebovali analyzovat. Až v roce 1950 pan profesor Zdeněk Krejčí z lékařské fakulty v Olomouci zjistil antibakteriální účinky konopí a spolu s profesorem Františkem Šantavým tuto látku izolovali a identifikovali. Nazvali ji kyselina kanabidiolová a byla to vůbec první kanabinoidní látka, která byla v rostlině identifikována a určena její struktura. Zhruba od roku 1955 se konopí začalo používat ve Fakultní nemocnici v Olomouci k léčbě pacientů. Směsi těchto látek byly extrahovány z konopí, které se používalo k průmyslovému zpracování na vlákno. Legální – nelegální – nikoho to v Olomouci nezajímalo a léčba konopím pokračovala až do roku 1990, kdy jsem odešel do Izraele bádat proč konopí léčí. Tím také bohužel léčba konopím v Olomouci skončila. Zde musím dodat, že konopí jsme pěstovali na dvou pozemcích Výzkumného ústavu zelinářského. Rostlo pěkně vysoko (některé rostliny dosahovaly až výšky čtyř metrů) a rostlo bez plotu. Nikdy nikdo mi neutrhl z těchto rostlin ani jeden lístek, i když jsme tam někdy pěstovali rostliny, které by bylo možné použít jako drogu. S dnešními znalostmi si myslím, že by i na oploceném pozemku nepřežilo ani jednu noc.

      Potom je tu konopí, které se pěstovalo bez agrotechnických zásahů, které se dělají do rostlin dnes, aby se zvýšil obsah látek, o které je zájem. Tyto rostliny obsahovaly vyšší množství kyseliny tetrahydrokanabinolové, která snadno dekarboxyluje na dnes již tak známý psychoaktivní tetrahydrokanabinol (ve zkratce THC). Ano, toto konopí bylo užíváno ve světě rekreačně k útěku od reálného světa a jeho účinky byly bohatě popsány. Příroda to udělala tak, že toto konopí mohlo být používáno jako droga, ale obsah THC byl v takové koncentraci, která uživateli přinesla příjemné pocity a přitom mu neškodila. Ve skutečnosti na ně nebyla fyzická závislost a ta psychická závislost byla nicotná. Užívalo se hlavně v Asii. V Evropě některým jedincům zvědavost nedala a jali se toto konopí (tedy přesně vrcholky samičího květenství, které se nazývají marihuana a pryskyřice, která na těchto vrcholcích vzniká se nazývá hašiš) zkoumat a kouřit. A závislost? Drtivá většina uživatelů jakmile dospěli, dostudovali či se oženili/vdaly konopí přestali bez jakéhokoliv problému užívat. Dnes tomu tak bohužel není, neboť byly vypěstovány k rekreačnímu užití tak silné odrůdy s velmi vysokým obsahem THC (i kolem 30 %), které člověku mohou škodit. Tedy  za pravidel léčebného použití nikoliv, ovšem při použití rekreačním uživatelem, který nic neví o odrůdě a koncentraci obsahových látek, může dojít k předávkování, které takového uživatele od použití odradí jednou provždy.

      Když byly v mozku objeveny v roce 1988 kanabinoidní receptory a v roce 1992 izolována a identifikována první endokanabinoidní látka – anandamid, byla následně objasněna funkce celého endokanabinoidního systému v lidském těle. Takže bylo vědecky objasněno, proč nás konopí může léčit – a může léčit i takové nemoci, na které jiný lék není. To také zapříčinilo ten velký zájem o tuto rostlinu, jaký je ve světě v současné době.

      Nyní se dostávám k neméně důlezitému použití konopí, totiž konopných semen. Již v roce 1955 vědci v Olomouci prezentovaly léčbu detí s tuberkulózou konopným semenem. Velice těmto dětem prospívalo. A takto bych rád vzdal hold konopnému semínku. Není to pouze pokrm pro ptáčky, semenec, po kterém jsou zdraví a pěkně se jim lesknou křídla. Je to především pokrm pro nás. Semencová kaše kdysi doma nikde nechyběla. Pokrm, který po staletí užívali naši předkové. A oloupané konopné semínko je velice chutné, je jako oříšky a navíc velice zdravé a výživné. Semínko je také zdrojem výtečného konopného oleje. Vždyť naši předkové nebyli zádní hlupáci. Měli po staletí vyzkoušené, že toto semínko je zdravé, chutné a výživné! Je zdrojem vitamínů, esenciálních mastných kyselin, minerálních látek a mnoha prospěšných látek dalších. Já osobně nikdy neopomenu, když je tedy možnost, si zakoupit konopný olej a loupaná semínka. Vše velice chutné a zdravé.

      Když jsem ještě u těch báječných konopných semínek, nemohu se nezmínit o Číně. I když užívání marihuany je v Číně nelegální, pěstování konopí k průmyslovému zpracování nebylo nikdy v Číně zakázáno. V čínském lékopise bylo vždy uváděno konopné semínko. V Číně existuje stará konopná kultura. Obyvatelé okresu Bama mají pověst nejzdravějších a dlouhověkých a jsou středem pozornosti geriatrů. Vesnice Ping’an vyniká dlouhověkostí. Z 10 000 obyvatel této oblasti dostanou rakovinu pouze 4. Po dobu více jak 2000 let je pro ně hlavní potravinou konopí. Jedním z jejich tajemství dlouhověkosti je polévka připravená z olejnatých semen rostliny konopí. Je zde nejvyšší četnost lidí ve věku přes 90, 100 a 110 let. Nejstaršímu muži bylo 115 let a nejstarší čínská žena zemřela v roce 2021 ve věku neuvěřitelných 135 let!

      Na konopná semínka nedám dopustit. Kdo je jednou zkusil, bude již po nich toužit. Semínka a jejich olej jsou zdravá a chutná!

Lumír Ondřej Hanuš

V Jeruzalémě, 29.března 2023

Rubriky
O konopí

O konopí

O konopí toho bylo napsáno již mnoho a přesto ho ještě málo známe.

Rubriky
Nezařazené

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.