Rubriky
Aktuality

První setkání Konopného sněmu v České republice

Tisková zpráva, Praha 11. 5. 2023 – Ve středu 10. května proběhl v aule Zemědělské knihovny první sněm zástupců hlavních českých konopných organizací a tradičních konopářů, na které byli pozváni i zástupci Ministerstva zemědělství kvůli chystanému zákazu CBD a dalších kanabinoidů v potravinách.

Uskutečnil se v netradičním formátu, kdy všichni účastníci seděli v kruhu a hovořit mohl pouze ten, kdo právě držel konopný stonek. „Ego nechte venku, dneska jsme tu kvůli konopí,“ zněla úvodní slova svolavatele Jana Šarapatky. Cílem sněmu pořádaného Českým konopným ústavem bylo především zahájit komunikaci s dotčenými úřady a společně najít jiné řešení než plošný zákaz CBD a dalších fytokanabinoidů v potravinách. Druhým neméně důležitým cílem bylo dát jeden hlas různým organizacím a spolkům, které se v konopném odvětví v ČR dlouhodobě pohybují. Dosud zde žádná podobná koordinace jejich kroků směrem k veřejnosti ani státním orgánům neprobíhala.

V dopolední části programu se všichni dotyční představili a sdělili své představy o tom, kam by se konopářství v Česku mělo ubírat. Následovaly dvě prezentace určené pro přítomnou ředitelku Odboru bezpečnosti potravin MZe Ing. Jitku Götzovou a náměstka ministra zemědělství Radka Holomčíka.

V první prezentaci představil František Švejda z oborového klastru CzecHemp přehled primárních historických pramenů. Na těch dále jasně demonstroval, že na území dnešní ČR byly po staletí fytokanabinoidy konzumovány v podobě tradičních extraktů z konopí jako běžná potravina, a tudíž je nelze považovat za tzv. novou potravinu. “Z encyklopedie Diderot jsem získal informace o dobovém zpracování konopí na semeno. Tehdy používané technologické postupy vedly k tomu, že lidé spolu s konopným semenem běžně konzumovali i konopnou pryskyřici, a tedy fytokanabinoidy,” shrnul jeden z argumentů Švejda.

V druhé prezentaci navázal Libor Duba z Asociace bezpečného konopí. Začal tím, že rozebral, jak funguje legislativa potravin nového typu a jak funguje zásada předběžné opatrnosti. Poukázal na podklady, které definují využití konopného listu ve stravě v ČR jako tradiční, a pokračoval tím, že navrhované opatření SZPI neobstojí u Evropského soudního dvora. Nakonec přišel i s návrhem možného řešení nastalé situace: “Je potřeba vymezit, co přesně v ČR s ohledem na její historii považujeme za Novel Food. Je nutné identifikovat produkty s obsahem kanabinoidů, které MZe vnímá jako skutečně rizikové. A je nezbytné zavést dočasný rámec s registrací subjektů a vymezením parametrů produktů pro zajištění ochrany spotřebitele.”

Ze strany Ministerstva zemědělství bylo slíbeno, že si materiály nastudují a zkusí přijít s nějakým řešením, které nepovede k likvidaci českého konopného průmyslu a přechodu stovek tisíc uživatelů CBD produktů z oblasti potravin na černý trh či na trh se „suvenýry“.

V druhé části sněmu bylo dohodnuto, že setkávání v tomto kruhu bude pokračovat a že z účastněných organizací budou vybráni zástupci, kteří začnou urychleně řešit akutní problémy kolem CBD a postupně i další oblasti, které konopáře v Česku pálí.

Zúčastněné organizace a spolky:

Český konopný ústav, z.ú.: www.konopnyustav.cz

Český konopný klastr CzecHemp, z.s.: www.czechemp.cz

Svaz lnu a konopí v ČR, z.s.: www.lnarskysvaz.cz

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: www.vuzv.cz

Asociace bezpečného konopí, z.s.: www.bezpecnekonopi.cz

Konopa, z.s.: www.konopa.cz

Rubriky
O konopí

O konopí

O konopí toho bylo napsáno již mnoho a přesto ho ještě málo známe.

Rubriky
Nezařazené

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.